Home > Projekt > DiFMOE

DiFMOE

Digitálne fórum stredná a východná Európa (nemecky: Digitales Forum Mittel- und Osteuropa – DiFMOE) je medzinárodný a časovo neobmedzený spoločný projekt, ktorý si dal za cieľ digitalizovať historické kultúrne dedičstvo strednej a východnej Európy a voľne ho sprístupniť vede, ako aj zainteresovanej verejnosti na webovom portáli www.difmoe.eu . V DiFMOE v súčasnosti spolupracujú knižnice, archívy, vedecké inštitúcie a podnikateľské inštitúcie z Nemecka, Rakúska, Slovenska, Čiech a Maďarska.

Koordinátorom celého projektu koncipovaného v zmysle verejno-súkromného partnerstva

je združenie Digitálne fórum stredná a východná Európa e.V. so sídlom v Mníchove.