Home > Könyvtár > Időszaki kiadványok

Időszaki kiadványok

Elmúlt korszakok időszaki kiadványai a jelen, történelemmel foglalkozó kutatói számára nem csak a politikai és gazdasági események összefüggéseinek vizsgálatához, hanem a múlt mindennapjainak rekonstrukciójához is az egyik legfontosabb forrásanyagként szolgálnak. Ez különösen érvényes egy soknemzetiségű és többvallású városi település történeti sajtókiadványaira. Ebben a vonatkozásban az egykori szabad királyi város Kassa akár prototípusnak is tekinthető. Neves, és helyi illetőségű nyomdászdinasztiák, mint a Landerer- Werfer és Ellinger-családok, szerves részét képezik a magyar-, szlovák- és németnyelvű sajtótörténetnek.

A Digitális Könyvtárban megtekinthető lapokat - latin-, német-, magyar nyelvű újságok, folyóiratok és kalendáriumok - a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach/Jan Bocatius Nyilvános Könyvtár, Kassa és a müncheni Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas ( A Dél-Kelet-Európai Német Kultúra és Történet Intézete) bocsátotta rendelkezésre.

 

Ùjságok

Felsömagyarorszag
Kaschauer Zeitung
Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt
Kassai Szemle

Folyóiratok

Der Bote von und für Ungern
Pannonia