Home > Knižnica > Periodiká

Periodiká

Periodická tlač minulých dôb slúži historicky pracujúcim vedcom súčasnosti ako jednen z najdôležitejších druhov prameňov nie len na výskum politických a hospodárskych súvislostí, ale aj na rekonštrukciu pominutých všedných svetov. Toto obzvlášť platí pre historické novinárstvo v multietnickom a multikonfesionálnom urbánnom sídelnom priestore, pre ktorý by mohlo byť niekdajšie kráľovské slobodné mesto Košice považované skoro až za prototyp. Tamojšie vychýrené vydavateľské rodiny ako Landerorovci, Werferovci a Ellingerovci sú spolu s ich tlačiarskymi výrobkami pevnou súčasťou maďarského, slovenského a nemeckého novinárstva.

Výber periodík k nahliadnutiu v našej Digitálnej knižnici – noviny, časopisy a kalendáre v latinskom, nemeckom a maďarskom jazyku – nám boli zapožičané a dané k dispozícii z Verejnej knižnice Jána Bocatia (Košice) a z Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (Inštitútu nemeckej kultúry a dejín juhovýchodnej Európy, Mníchov).

 

Noviny

Felsömagyarorszag
Kaschauer Zeitung
Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt
Kassai Szemle

Časopisy

Der Bote von und für Ungern
Pannonia