Home > Die Digitale Stadtbibliothek - SK

Die Digitale Stadtbibliothek - SK

Mestská
digitálna knižnica

Východoslovenské Košice sú od Januára 2013 hlavným mestom kultúry Európy. Digitálne fórum stredná a východná Európa e.V. (DiFMOE; nemecky: Digitales Forum Mittel- und Osteuropa e.V.) využíva túto príležitosť na prezentáciu kultúrno-historickej bohatosti, mutietnickej, ako aj viacjazyčnej minulosti mesta pre verejnosť. Viac ako 160.000 strán zdigitalizovaných kultúrnych statkov z Košíc ako aj o Košiciach je k dispozícii všetkým záujemcom ako voľne prístupné čítanie.

Na Cassovia Digitalis sa podieľa množstvo kultúrnych a vedeckých inštitúcií zo Slovenska, Nemecka, Maďarska a Rakúska.

Podporované splnomocnencom spolkovej vlády pre kultúru a médiá na základe rozhodnutia nemeckého Bundestagu